Catastro

Realización de informes catastrais

Realización de informes catastrais de superficie,lindeiros, etc identificacións de bens inmobles (fincas rústicas ou urbanas), certificados de antigüidade .. etc.

  • Realización de informes catastrais de superficie ou cabida
  • Identificación e descrición dos lindeiros físicos das fincas
  • Identificación da referencia catastral do ben inmoble
  • Estudo das características urbanísticas da finca, segundo PXOM municipal
  • Realización de certificados de antigüidade
  • Valoración económica da finca, segundo características anteriores

¿Tienes alguna duda o quieres contactar con nosotros?