Estudios energéticos

Si una empresa solo necesita un estudio de un determinado proceso de su actividad, o estudio de la facturación eléctrica,viabilidad económica de la implantación de equipos tecnológicamente más eficientes… etc, entonces, hay  la posibilidad de realizar un estudio en “particular” para esa solicitud, en vez de realizar unha “Auditoría”.

Estudos de viabilidade da implantación de equipos e sistemas máis eficientes:


Iluminación exterior / interior:

 • (luminarias, lámpadas, control on/off, redutor fluxo ,… etc)
 • Centrais de frío
 • Compresores, cámaras de frío, …etc
 • Enerxía térmica

Caldeiras de vapor ou auga, depósitos de acumulación, cambio de combustible, sistema de calefacción ,…etc

 • Coxeración e microcoxeración
 • Bomba de calor de alta eficiencia
 • Aerotermia (Aire – Auga)
 • Xeotermia (Terra -auga)
 • Outras

¿Por qué un estudo?

 • Saber a situación enerxética da empresa (consumo e custo).
 • Análise da tecnoloxía proposta.
 • Análise do investimento / aforro económico
 • Análise de outras posibles solucións.

NEGOCIACIÓN DE CONTRATOS ELÉCTRICOS E ESTUDOS DE FACTURACIÓN ELÉCTRICA

 
 • ¿Cal é o consumo de enerxía activa (KWh/ano)?
 • ¿Cal é a pontencia demandada (KW) da instalación?
 • ¿Pagas recargos pola enerxía reactiva?
 • ¿ Cal é o teu prezo medio €/kWh?
 • ¿Cantas ofertas soes pedir?
 • A prezo fixo ou variable (indexado a pool), ...

¿POR QUÉ UN ESTUDIO TERMOGRÁFICO?

 
 • Mantenimiento predictivo (cuadros eléctricos,motores,equipos térmicos,...)
 • ¿Detección de puentes térmicos y humedades en edificios (pérdidas energéticas)
 • Comprobación del aislamientoo térmico en tuberías,cerramientos,...)
 • Cálculo y valoración de los puntos críticos detectados
Curiosidades: 
Temperatura alcanzada por unha vitrocerámica > 280 ºC

ANALIZADOR DE REDES ELÉCTRICAS

 
 • Medición consumos y comparación con la facturación eléctrica.
 • Medición y comprobación de los diferentes parámetros de la suministración eléctrica (Tensión, corriente, potencia,energías, factor de potencia,armónicos,...)
 • Comprobación de la calidad de suministración eléctrica segun normativa.

¿Tienes alguna duda o quieres contactar con nosotros?