Medicións

Medicións

Realización de medicións da cabida ou superficie de fincas, así como os lindeiros da mesma, mediante os aparellos e programas específicos. Como resultado final, emitirase un certificado asinado do traballo efectuado.

¿Ten algunha dúbida ou quere contactar connosco?